Những ngày cuối năm 2017

Hôm nay là 14/2/2018, cũng là 29 Tết. Mình ngồi gõ những dòng này đã là 20h GMT+3. Vậy nên hôm nay chính thức là giao thừa rồi. Ngày 29, mình đi ngoài đường, lên trường, ghé nhà cũ lấy nốt đồ còn lại, rồi về lại nhà mới, đứng trên metro, ngồi trên tram, [...]