Điều kì diệu ở phòng giam số 7

Tôi chấm cốt truyện và giá trị của truyện 5/5. Tình cha con và tình người là hai giá trị nhân văn tiêu biểu trong cả câu chuyện. Người cha bị thiểu năng và cô con gái 8 tuổi. Không biết ai mới là người lớn trong hai người nữa khi mà cô bé ấy [...]

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Ngồi đây gõ lạch cạch mấy dòng này sau khi dành 3 ngày đọc xong 2 cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy. Tôi bây giờ đã sắp 20 tuổi, qua lâu rồi giai đoạn cấp 2, cấp 3, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối gặp mặt bạn bè cấp 3, [...]