Lần đầu đến Brussels, day 1

Bài viết được lấy từ facebook của mình, không chỉnh sửa. Mình quyết định đi Bỉ trong một tích tắc khi mà cả kí túc xá đều im lặng, khi mà mọi người đều sẽ đi một nơi nào đó trong kì Spring Break này. Anh Bạn Hàn Quốc sẽ đi Bồ Đào Nha, đi [...]