Điều kì diệu ở phòng giam số 7

Tôi chấm cốt truyện và giá trị của truyện 5/5. Tình cha con và tình người là hai giá trị nhân văn tiêu biểu trong cả câu chuyện. Người cha bị thiểu năng và cô con gái 8 tuổi. Không biết ai mới là người lớn trong hai người nữa khi mà cô bé ấy [...]